Reklamacje i zwroty


Odstąpienie od umowy

Klient może zrezygnować z Towaru zakupionego na Wyprzedaze24.net bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od jego dostawy. Koszty zwrotu takiego Towaru pokrywa Klient.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy w ciągu 30 dni od dostawy Towaru odesłać Towar na adres: 

DSV Poland (Mersigo)
05-806 Pęcice
ul. Sokołowska 64, hala A

wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy – pobierz tutaj


Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru albo oświadczenia przed jego upływem na wskazany powyżej adres.
Złożenie samego oświadczenia o zamiarze dokonania zwrotu Towaru bez jednoczesnego zwrotu Towaru spowoduje obowiązek zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany powyżej adres.
Szczegóły w Regulaminie.

Zwrot towaru

Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Towaru należy kierować do Biura Obsługi Klienta Wyprzedaze.net: e-mailowo na adres: bok@wyprzedaze24.net bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Mersigo Sp. z o.o.
BOK Wyprzedaze24.net
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

W przypadku zwrotu Towaru podlegająca zwrotowi cena Towaru może zostać odpowiednio pomniejszona z powodu uszkodzenia Towaru w wyniku jego nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania.

Reklamacja

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku:
1. wad fabrycznych,
2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy,
3. niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.

Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres: bok@wyprzedaze24.net bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Mersigo Sp. z o.o.
BOK Wyprzedaze24.net
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Mersigo reklamacji.
Szczegóły w Regulaminie.